Om Ferexzink

Ferexzink AB är legoproducent av ytbehandling i form av varmförzinkning. Vi förser kunder i Sverige och vissa delar av världen med ytbehandlat gods.
Med 30 års erfarenhet av varmförzinkning med hög kvalitet är vi i dag ett av de ledande företagen i branschen. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra arbetsmetoder för att öka vår kvalitet och minska vår miljöpåverkan. Vårt kvalitetsystem följer riktlinjerna i ISO 9001:2000. Vi har även påbörjat vårt miljöarbete enligt ISO 14000.

Kundorientering

Den personliga kontakten mellan medarbetare och kund prioriteras. Det innebär att vi hela tiden arbetar för att förbättra vår tillgänglighet och
anpassningsförmåga genom kontinuerligt förbättringsarbete.

Utveckling av våra medarbetare

Vi har som mål att alltid uppfylla kundernas krav, förväntningar och behov. Kompetensen, motivationen och viljan hos våra medarbetare utgör
förutsättningen för att uppfylla dessa mål. Därför är vår filosofi att hålla det friska friskt och vi arbetar mycket med hälsofrämjande projekt samt med att ständigt utveckla vårt systematiska arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1.

Varmförzinkning

Varmförzinkning sker i företagets gryta som mäter 6,8 m x 1,8 m x 2 m. All varmförzinkning sker enligt standard SS 1461 för varmförzinkning eller enligt kundspecifika önskemål.

Resurser

Tillräckliga resurser, såväl personella som materiella, skall alltid finnas
tillgängliga för att förverkliga kvalitetspolicyn och för att nå uppsatta mål och kundkrav.

Lönsamhet

Vårt sätt att lösa uppgiften syftar alltid till att ge kunden bästa lösning utifrån dennes krav och behov. Vi skall därför leda utvecklingen av nya tjänster samt ha goda kontakter och kännedom om marknaden. Vår strävan är att alltid nå lönsamhet i våra kundengagemang.

Om Ferexzink

Ferexzink AB är legoproducent av ytbehandling i form av varmförzinkning. Vi förser kunder i Sverige och vissa delar av världen med ytbehandlat gods.
Med 30 års erfarenhet av varmförzinkning med hög kvalitet är vi i dag ett av de ledande företagen i branschen. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra arbetsmetoder för att öka vår kvalitet och minska vår miljöpåverkan. Vårt kvalitetsystem följer riktlinjerna i ISO 9001:2000. Vi har även påbörjat vårt miljöarbete enligt ISO 14000.

Kundorientering

Den personliga kontakten mellan medarbetare och kund prioriteras. Det innebär att vi hela tiden arbetar för att förbättra vår tillgänglighet och
anpassningsförmåga genom kontinuerligt förbättringsarbete.

Utveckling av våra medarbetare

Vi har som mål att alltid uppfylla kundernas krav, förväntningar och behov. Kompetensen, motivationen och viljan hos våra medarbetare utgör
förutsättningen för att uppfylla dessa mål. Därför är vår filosofi att hålla det friska friskt och vi arbetar mycket med hälsofrämjande projekt samt med att ständigt utveckla vårt systematiska arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1.

Varmförzinkning

Varmförzinkning sker i företagets gryta som mäter 6,8 m x 1,8 m x 2 m. All varmförzinkning sker enligt standard SS 1461 för varmförzinkning eller enligt kundspecifika önskemål.

Resurser

Tillräckliga resurser, såväl personella som materiella, skall alltid finnas
tillgängliga för att förverkliga kvalitetspolicyn och för att nå uppsatta mål och kundkrav.

Lönsamhet

Vårt sätt att lösa uppgiften syftar alltid till att ge kunden bästa lösning utifrån dennes krav och behov. Vi skall därför leda utvecklingen av nya tjänster samt ha goda kontakter och kännedom om marknaden. Vår strävan är att alltid nå lönsamhet i våra kundengagemang.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK