Search
logotyp ferexzink

Standarder

Europastandarden för varmförzinkning har beteckningen EN ISO 1461 ”Varmförzinkade beläggningar på tillverkade järn- och stålföremål – Specifikationer och provningsmetoder”. Nedan redovisas även branschstandarder för skikttjocklekskontroll, efterbearbetning och vidhäftningsprovning, liksom allmänna leveransbestämmelser för varmförzinkning.

Omfattning och tillämpning
I standarden anges fordringar på zinkbeläggningar påförda genom varmdoppning av produkter tillverkade av stål och gjutjärn, t ex konstruktioner av profilstål, rör och/eller plåt, föremål tillverkade av obelagd ståltråd, smidda och stansade stålföremål, vissa gjutjärnsföremål, små föremål och liknande produkter.Efterbehandling av varmförzinkade produkter omfattas inte av denna standard, utan beställes separat.
I tabellen nedan anges minimikrav på skikttjocklek för olika godstjocklekar enligt EN ISO 1461. I tidigare gällande svensk standard, SS 3583, fanns två klasser (B och C) med tjockare zinkskikt, vilka försvunnit i nuvarande standard. Vid önskemål om tjockare skikt hänvisas istället till den nationella bilagan NA till SS-EN ISO 1461. I denna anges tre högre tjockleksklasser samt ges rekommendationer om stålval för att erhålla de högre skikttjocklekarna. Se även ”Val av stål”.

Minimikrav på skikttjocklekar i µm hos varmförzinkat stål enligt SS-EN ISO 1461:

Godstjocklek i mm Lokal skikttjocklek* (minimum)
µm
Lokal skiktmassa* (minimum)g/m2 Medelvärde skikttjocklek** (minimum)
µm

Medelvärde skiktmassa** (minimum) g/m2

Stål > 6 70 505 85 610
Stål > 3 – < 6 55 395 70 505
Stål > 1,5 – < 3 45 325 55 395
Stål < 1,5 35 250 35 325
Gjutgods > 6 70 505 80 575
Gjutgods < 6 60 430 70 505


Skikttjocklekar enligt gällande svensk (och internationell) standard, SS-EN ISO 1461:2009. Om inget annat anges vid beställning fås skikttjocklekar enligt ovanstående tabell.

Hur mätningen skall utföras framgår av branschstandarden ”Skikttjocklekskontroll”

* Minimum lokal skikttjocklek.
** Medelskikttjocklek hos varje provföremål.

Godstjocklek (mm)

Fe/Zn 115 Fe/Zn 165 Fe/Zn 215
Min lokalt
värde (µm)
Min medelvärde
(µm)
Min lokalt
värde (µm)
Min medelvärde
(µm)
Min lokalt
värde (µm)
Min medelvärde
(µm)
Steel > 6 mm 100 115 145 165 190 215
Steel > 3 – < 6 mm 85 95 100 120 115 140
Steel < 1 – < 3 60 70 70 95


Skikttjocklekar i µm enligt nationell bilaga NA till standarden SS-EN ISO 1461:2009. Om kunden önskar tjockare skikt än enligt standard, se ovan, ska detta överenskommas med varmförzinkningsföretaget. För att stålet ska vara tillräckligt reaktivt måste material med högre kiselhalt väljas, se nedan.

Tjockleksklasser Riktvärde (%) Intervall (%)
Fe/Zn 115 0,18 0,15-0,21
Fe/Zn 165 0,25 0,22-0,28
Fe/Zn 215 0,32 0,29-0,35


Kiselhalter som krävs för att uppnå de skikttjocklekar som anges i tabellen ovan.
Minimikrav på skikttjocklekar i µm hos centrifugerat gods, enligt SS-EN ISO 1461:

Föremål och godstjocklek

Lokal skikttjocklek* i µm

Medelskikttjocklek** i µm

Föremål med gängor:
> 6 mm diameter
< 6 mm diameter
40
20
50
25
Andra föremål, även gjutgods
> 3 mm
< 3 mm
45
35
55
45

* Minimum lokal skikttjocklek, µm.
** Medelskikttjocklek hos varje provföremål, µm.
Varmförzinkning av tunnplåt – Skikttjockleksklasser:

Beteckning Min. skikttjocklek
g/m2
Min. skikttjocklek
µm*

350

350

300

(25)

275

275

235

(20)

225

225

195

(16)

200

200

170

(15)

140

140

120

(10)

100

100

85

(7)

Beläggning på båda sidor av en kvadratmeter. Minimivärdet gäller endast för ett prov.
* Beläggning i mikrometer på en sida (endast för information).
Tunnplåt varmförzinkas normalt efter ASTM 525.

BRANSCHSTANDARD – EFTERBEARBETNING
Följande standard har framtagits för efterarbete (rensning) vid varmförzinkning och grundar sig på gjorda erfarenheter och förekommande standarder (EN ISO 1461). Standarden gäller för gods som varmförzinkats i lågtemperatur (440-470 oC). Branschstandard – Efterbearbetning och reparation

BRANSCHSTANDARD – SKIKTTJOCKLEKSKONTROLL
Följande standard för skikttjocklekskontroll (mätning) vid varmförzinkning är en praktisk tilllämpning av EN ISO 1461, som tillfredsställer rimliga krav från kunden samtidigt som omfattningen av varmförzinkarens mätningar blir överkomliga. Branschstandard – Skikttjocklekskontroll

BRANSCHSTANDARD – VIDHÄFTNINGSPROVNING
Att kontrollera vidhäftningen hos varmförzinkade skikt är ingen lätt uppgift. Detta är dock ett försök att få till stånd en kontrollmetod som kan vara till gagn för branschen. Branschstandard – Vidhäftningsprovning

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER
Leveransbestämmelser för legoytbehandlingstjänster antagna år 2001 av Nordic Galvanizers, svenska avdelningen, i samarbete med Svensk Ytbehandlings Förening och Svensk Pulverlackteknisk Förening.Allmänna leveransbestämmelser, NGAL1

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga